Liên hệ

Địa chỉ (1): 91 Hàm Nghi, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Địa chỉ (2): 09 Phan Thanh, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Email: phukien09shop@gmail.com

Hotline: 0931.143.143

Map