Mừng xuân Canh Tý, phụ kiện giảm hết ý đến 30%,nghe nhạc cực phiêu, giá nhìn là yêu

Năm mới đã cận kề, đổi phụ kiện mới để may mắn trong công việc và học tập cả năm. Phụ kiện sẽ có mức giảm sốc từ 10% – 30% kèm thêm nhiều quà ngon.

▶▶▶ 𝐓𝐎 𝐇Ơ𝐍 𝐆Ấ𝐏 10 𝐥ầ𝐧 – 𝐒𝐀𝐋𝐄 50% 𝐯ớ𝐢 𝐡à𝐧𝐠 𝐧𝐠à𝐧 𝐦ẫ𝐮 𝐦ớ𝐢 𝐧𝐡ấ𝐭 2019

Vì “SALE” Mà Đến – Săn Sale Cực Rẻ ( TỪ 25/11 )

😱 𝗚𝗜Ả𝗠 𝗡𝗚𝗔𝗬 50% 𝗸𝗵𝗶 𝗠𝗨𝗔 Ố𝗣 𝗟Ư𝗡𝗚 𝘁𝗵ứ 2 ( Á𝗣 𝗗Ụ𝗡𝗚 𝗴𝗶ả𝗺 𝘃ớ𝗶 ố𝗽 𝗰ó 𝗴𝗶á 𝘁𝗿ị 𝗻𝗵ỏ 𝗵ơ𝗻 𝗵𝗼ặ𝗰 𝗯ằ𝗻𝗴 ố𝗽 𝗠𝗨𝗔 )

✯✯✯ 𝕊𝕒𝕝𝕖 𝕋𝕠à𝕟 𝔹ộ Ốp airpods 50% ✯✯✯ Giá: 62.5K /1 𝚌𝚊𝚜𝚎

🥰 𝖬𝖴𝖠 𝖧𝖮Á ĐƠ𝖭 100𝖪 𝖳Ặ𝖭𝖦 𝖭𝖦𝖠𝖸 𝖳𝖠𝖨 𝖭𝖦𝖧𝖤 𝖢𝖴𝖳𝖤 𝗍𝗋ị 𝗀𝗂á 70𝖪 ( 𝖪𝗈 á𝗉 𝖽ụ𝗇𝗀 𝖼á𝖼 𝗀𝗂ả𝗆 𝗀𝗂á 𝗄𝗁á𝖼 )

😛 𝙏𝙃𝙐 𝘾Á𝙋 𝘾Ũ ĐỔ𝙄 𝘾Á𝙋 𝙈Ớ𝙄 (𝙈𝙪𝙖 𝙘á𝙥 𝙢ớ𝙞 𝙩𝙝𝙪 𝙡ạ𝙞 𝙘á𝙥 𝙘ủ 𝙝ỏ𝙣𝙜 30𝙠/1 𝘾á𝙥 )

🤼‍♂️ 𝙏𝙃𝙐 Ố𝙋 𝘾Ũ ĐỔ𝙄 Ố𝙋 𝙈Ớ𝙄 (𝙈𝙪𝙖 Ố𝙥 𝙈ớ𝙞 𝙏𝙝𝙪 𝙇ạ𝙞 Ố𝙥 𝘾ũ 𝙃ỏ𝙣𝙜 20𝙆/1 Ố𝙥 )

💚 MUA DÂY APPLE WATCH – GIẢM 30% KHI DÁN CƯỜNG LỰC ĐI KÈM

🎀 MUA ỐP AIRPODS – TẶNG DÁN SKIN CHỐNG XƯỚC

KHUYẾN MẠI CHỈ ÁP DỤNG VỚI 🌿🌿🌿

𝐂𝐡𝐢 𝐍𝐡á𝐧𝐡 𝐌ớ𝐢 : 157 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 – Đà 𝐍ẵ𝐧𝐠

PHỤ KIỆN 09 SHOP ▶️ 0931 143 143
Ốp lưng – Phụ Kiện Giá Rẻ Đà Nẵng
Bán tất cả mọi thứ liên quan đến Phụ Kiện